Blog

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domy kultury w Woli Rzędzińskiej.  Inwestycja wykonywana od lipca 2017 do maja 2018 roku.

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wymiana instalacji; wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wykonanie nowej elewacji budynku

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów