Galeria

Dom Kultury z pomieszczeniami dla OSP w Zgłobicach

„Budowa budynku Domu Kultury z pomieszczeniami dla Remizy OSP  w miejscowości Zgłobice". Inwestycja wykonywana od marca 2018 do września 2019 roku. Zakres prac obejmował:Rozbiórkę budynku remizy strażackiej oraz rozbiórkę wieży, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, instalacja wewnętrzna wod.-kan, instalacja centralnego ogrzewania, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacja elektryczna, instalacje zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie.  Inwestor: Gmina Tarnów, ul. [...]
Czytaj więcej

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej na potrzeby przedszkola w m. Błonie

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej na potrzeby przedszkola w m. Błonie.  Inwestycja wykonywana od czerwca 2017 do czerwca 2018 roku. Zakres robót obejmował: budowę nowego budynku, roboty wykończeniowe, wykonanie nowych instalacji; wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji, zagospodarowanie terenu Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Czytaj więcej

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domy kultury w Woli Rzędzińskiej

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domy kultury w Woli Rzędzińskiej.  Inwestycja wykonywana od lipca 2017 do maja 2018 roku. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wymiana instalacji; wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wykonanie nowej elewacji budynku Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Czytaj więcej