Blog

„Modernizacja zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Centrum Historii Sztuki w Koszycach Małych

Inwestycja została zrealizowana w terminie od czerwca 2022 r. do września 2023 r.. Zakres prac obejmował; roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, zagospodarowanie terenu wraz z dostawą wyposażenia budynku. Inwestorem tego zadania jest Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Prace zostały wykonane na podstawie projektu pracowni projektowej MANO Architekci https://manoarchitekci.pl/ i prowadzone przy nadzorze Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Oddział w Tarnowie.
Realizacja tego przedsięwzięcia była wyzwaniem i priorytetem firmy, gdyż łączyła niezapomniane historie związane z tym miejscem. Mamy nadzieję, że dalsze losy odrestaurowanego budynku Centrum Historii Sztuki w Koszycach Małych będą służyć społeczności co przyczyni się do rozpowszechnienia historii młodszemu pokoleniu.