Blog

„Budowa budynku sportowo-szatniowego w miejscowości Koszyce Małe”
Inwestycja wykonana od maja 2021 do czerwca 2022 roku

Zakres prac obejmował:
rozbiórkę istniejących budynków infrastruktury sportowo-szatniowej, roboty budowlane i wykończeniowe, instalacja wod.-kan, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, zagospodarowanie terenu. 

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów