Blog

„Budowa budynku Domu Kultury z pomieszczeniami dla Remizy OSP  w miejscowości Zgłobice”. Inwestycja wykonywana od marca 2018 do września 2019 roku.

Zakres prac obejmował:
Rozbiórkę budynku remizy strażackiej oraz rozbiórkę wieży, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, instalacja wewnętrzna wod.-kan, instalacja centralnego ogrzewania, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacja elektryczna, instalacje zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie. 

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów