Autor: Łukasz Kurek

Modernizacja zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Centrum Historii Sztuki w Koszycach Małych

„Modernizacja zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Centrum Historii Sztuki w Koszycach Małych” Inwestycja została zrealizowana w terminie od czerwca 2022 r. do września 2023 r.. Zakres prac obejmował; roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, zagospodarowanie terenu wraz z dostawą wyposażenia budynku. Inwestorem tego zadania jest […]

Czytaj więcej

Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu

„Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu: kuchni, łazienek, schodów zewnętrznych w miejscowości Nowodworze gm. Tarnów” Inwestycja wykonana od czerwiec 2022 r. do grudzień 2022 r. Zakres prac obejmował: – remont kuchni i zaplecza kuchennego wraz z dostawą wyposażenia, instalacja wod-kan i c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacja – kompleksowy remont 10 łazienek w pokojach Inwestor: […]

Czytaj więcej

Budowa budynku sportowo-szatniowego w miejscowości Koszyce Małe

„Budowa budynku sportowo-szatniowego w miejscowości Koszyce Małe” Inwestycja wykonana od maja 2021 do czerwca 2022 roku Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejących budynków infrastruktury sportowo-szatniowej, roboty budowlane i wykończeniowe, instalacja wod.-kan, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, zagospodarowanie terenu.  Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Czytaj więcej

Dom Kultury z pomieszczeniami dla OSP w Zgłobicach

„Budowa budynku Domu Kultury z pomieszczeniami dla Remizy OSP  w miejscowości Zgłobice". Inwestycja wykonywana od marca 2018 do września 2019 roku. Zakres prac obejmował:Rozbiórkę budynku remizy strażackiej oraz rozbiórkę wieży, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, instalacja wewnętrzna wod.-kan, instalacja centralnego ogrzewania, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacja elektryczna, instalacje zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie.  Inwestor: Gmina Tarnów, ul. [...]
Czytaj więcej

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej na potrzeby przedszkola w m. Błonie

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej na potrzeby przedszkola w m. Błonie.  Inwestycja wykonywana od czerwca 2017 do czerwca 2018 roku. Zakres robót obejmował: budowę nowego budynku, roboty wykończeniowe, wykonanie nowych instalacji; wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji, zagospodarowanie terenu Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Czytaj więcej

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domy kultury w Woli Rzędzińskiej

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domy kultury w Woli Rzędzińskiej.  Inwestycja wykonywana od lipca 2017 do maja 2018 roku. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wymiana instalacji; wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wykonanie nowej elewacji budynku Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Czytaj więcej