Blog

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej na potrzeby przedszkola w m. Błonie.  Inwestycja wykonywana od czerwca 2017 do czerwca 2018 roku.

Zakres robót obejmował: budowę nowego budynku, roboty wykończeniowe, wykonanie nowych instalacji; wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji, zagospodarowanie terenu

Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów